FUNKTIONSSCREENING

På Fysiokliniken kan du göra en funktionsscreening bestående av elva olika funktionella och komplexa rörelsetester samt tre tilläggstester.

Testbatteriet 9+ är framtaget på Riksidrottsförbundets Idrottsmedicinska klinik, Bosön och är ett verktyg för att hitta eventuella svaga länkar och sidoskillnader.

Begränsningar i rörlighet eller nedsatt stabilitet kan medföra kompensatoriska rörelsemönster och på sikt leda till smärtor och överbelastningsskador etc.

PRIS:

Funktionsscreening inklusive individuellt övningsförslag: 995 kr