KONDITIONSTEST (ÅSTRANDS TEST)

Åstrandstestet är ett submaximalt konditionstest och ger ett uppskattat värde på syreupptagningsförmågan. Testpersonen cyklar ca sex minuter på en konstant belastning.

Total tidsåtgång ca 30 minuter inklusive genomgång av testresultat.

PRIS:

500 kr

Ansluten till Landstinget

Ingen remiss behövs

100 kr/besök

Högkostnadskort/Frikort gäller

Fysiokliniken Ytfeldt AB

Magasinsgatan 35

Gym: 0727 - 30 27 17

Fysioterapeut: 0706 - 77 68 68