KONDITIONSTEST (ÅSTRANDS TEST)

Åstrandstestet är ett submaximalt konditionstest och ger ett uppskattat värde på syreupptagningsförmågan. Testpersonen cyklar ca sex minuter på en konstant belastning.

Total tidsåtgång ca 30 minuter inklusive genomgång av testresultat.

PRIS:

500 kr