MAMMAMAGE

Ett systematiskt verktyg för bedömning och klassificering av magmuskeldelning (rectus diastas) efter graviditet och förlossning. Behandling med successiv progression av träning för aktivering och kontroll av såväl djupliggande som ytlig muskulatur i bålen.