MAMMAMAGE

Ett systematiskt verktyg för bedömning och klassificering av magmuskeldelning (rectus diastas) efter graviditet och förlossning. Behandling med successiv progression av träning för aktivering och kontroll av såväl djupliggande som ytlig muskulatur i bålen.

Ansluten till Landstinget

Ingen remiss behövs

100 kr/besök

Högkostnadskort/Frikort gäller

Fysiokliniken Ytfeldt AB

Magasinsgatan 35

Gym: 0727 - 30 27 17

Fysioterapeut: 0706 - 77 68 68