OMI

Systematisk undersökning och behandling av leder, muskler, senor, ligament mfl strukturer.

Behandlingen är såväl manuell i form av djupa tvära friktioner, mobiliseringar och manipulationer mm men även träningsbaserad i form av individanpassade program för rörlighet, stabilitet osv.