TRÄNING

Träning och rörelse är den behandling som påverkar såväl kroppens fysiska vävnader som den mentala hälsan mest. Utprovning av individuellt anpassad träning är grunden i mycket av dagens aktiva rehabilitering. Du kan även få hjälp med träning efter operation för att kunna återgå i olika aktiviteter, arbete eller idrott.

Träningsprogram baserat på MTT konceptet (Medicinsk träningsterapi) är i vissa fall lämpligast för smärtlindring, cirkulationsökning och uthållighetsträning.

I andra fall kan 3dträning vara ett bättre val. 3dträning är funktionell träning där du alltid strävar efter att använda delar av de grundmotoriska rörelserna dvs kasta, hoppa, böja, balansera, rotera och pressa. Rörelserna sker i alla plan och stärker kroppen i flera positioner.

Rörelserna sker på en speciell matta från Procedos.